Státní hymna

Státní hymna je zvláštní státní symbol – vnímáme ho totiž ušima. Státní hymna je vlastně velmi slavnostní skladba, která se hraje při významných příležitostech. Můžeme ji slyšet třeba o půlnoci ze Silvestra na Nový rok, před projevem prezidenta na státní svátek anebo při mezinárodních sportovních utkáních. Hymna nejčastěji oslavuje krásu země, národ, svobodu.

Kde domov můj

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!
Text
Text naší státní hymny oslavuje naši zemi – řeky, hory, louky i lesy. Říká všem, jak je u nás krásně. Slova naší státní hymny bychom měli znát, abychom ji mohli zpívat. Třeba na olympiádě můžeme vidět, jak hymnu zpívají sportovci na stupních vítězů.
Hudba
Hudbu zapisujeme notami. Podle not pak víme, jakou melodii máme zpívat. Napsat písničku tak, aby se všem líbila, byla snadno zapamatovatelná a výrazná, není vůbec jednoduché. U naší hymny se to skladateli zdařilo.
Autor hudby
Autorem hudby naší státní hymny „Kde domov můj“ je skladatel František Škroup. Tuto písničku však původně nesložil jako hymnu, ale jako součást divadelní hry s mnoha písničkami. Protože si ji ale lidé oblíbili, stala se po více jak půl století od svého napsání státní hymnou.
Autor textu
Autorem textu naší státní hymny je spisovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl. Text se mu opravdu povedl. Dokázal v něm vyjádřit bohatou krásu naší přírody. Když zavřeme oči, můžeme si ji hezky představit.
Tempo
Tento údaj nám oznamuje, jakým tempem, tedy jak rychle a energicky, máme skladbu zpívat či hrát. Andante con moto je italský hudební termín a znamená rychlejším krokem. Hymna by se tedy neměla zpívat příliš pomalu a rozvláčně, ale ani příliš rychle a chvatně.


Přehrát

Pauza

Přehrát

Pauza

Historie

Za předchůdce dnešních hymen můžeme považovat středověké duchovní písně, zpívané při různých slavnostních příležitostech, včetně korunovací či bitev. Od konce 13. století patřil mezi nejpopulárnější takové písně chorál „Svatý Václave“. Od konce 18. století se začaly prosazovat hymny bez náboženského obsahu. V prosinci 1834 poprvé zazněla ve Stavovském divadle píseň „Kde domov můj“. Brzy se stala velmi populární, stejně jako její zpěvák Karel Strakatý.
Ve druhé polovině 19. století z ní její obliba učinila jakousi neoficiální českou hymnu. Po vzniku Československa v roce 1918 se pak první sloka této písně stala hymnou oficiální, přičemž spolu s ní byla podle nařízení Ministerstva národní obrany hrána i hymna slovenská – píseň „Nad Tatrou se blýská“. Po rozdělení Československa v roce 1993 zůstala státní hymnou České republiky první sloka písně “Kde domov můj”.
Od konce 18. století se v Evropě začaly prosazovat moderní hymny. Postupně z nich zmizel náboženský obsah, přestávaly oslavovat Boha či panovníka, který vládl z Boží moci, ale nejčastěji vyzdvihovaly příslušný národ či zem. Na konci roku 1834 zazněla ve Stavovském divadle při premiéře hry Fidlovačka poprvé píseň „Kde domov můj.“ Složil ji skladatel František Škroup na slova Josefa Kajetána Tyla. Skladba oslavuje krásu naší vlasti a není divu, že se postupně stala velmi oblíbenou. V bouřlivých 60. letech 19. století se pak stala neoficiální, státní mocí často zakazovanou, českou národní hymnou, a bylo proto přirozené, že po vzniku Československa v roce 1918 byla vybrána za státní hymnu nové republiky. Ministerstvo obrany tehdy vydalo nařízení, podle nějž bylo třeba hrát vždy spolu s českou hymnou také slovenskou hymnu „Nad Tatrou se blýská“. V roce 1930 byly obě hymny prohlášeny za nedílnou součást jediné československé hymny. V roce 1990 byla první sloka písně „Kde domov můj“ zákonem ustanovena státní hymnou České republiky, což potvrdil zákon o státních symbolech ze 17. prosince 1992.

Zajímavosti

Co je to hymna?

Slovo hymna odvozujeme z řeckého hymnos, což znamená chvalozpěv. Už ve starověku to byla oslavná píseň opěvující vznešené hodnoty, jako je víra, život, vlast, lidstvo, příroda a podobně. Hymna je dnes krátká, slavnostní píseň tvořící nejčastěji jeden ze státních symbolů jednotlivých zemí. Vedle toho však existují také hymny mezinárodní, ať už politické (například hymna Evropské unie), či hymny sportovní (například olympijská hymna).

Proč při hraní hymny stojíme?

Povstáním během hraní hymny vzdáváme tomuto státnímu symbolu čest. Tím, že stojíme, v klidu a s rukama podél těla, dáváme všem najevo, že máme naši zemi rádi a že si ji vážíme.

Co vlastně znamená slovo fidlovačka?

Už víme, že naše státní hymna, tedy část písně „Kde domov můj“, pochází ze hry Fidlovačka. Fidlovačka bylo jméno pouti o svátku ševců v pražských Nuslích, během níž se děj hry vlastně odehrává. Že nevíte, kdo je to švec? Švec je řemeslník, který šije boty! Slovo fidlovačka úplně původně označovalo starý ševcovský nástroj – hladítko na kůži.

Úkol

Doplň správný text České státní hymny

Dobře si přečti text státní hymny České republiky. Při tisku se některá slova ztratila a je třeba je doplnit.
Vybereš ta správná?
Kdemůj,
kde domov můj.
Vodapo lučinách,
bory šumí po
V saděse jara květ
zemskýto na pohled!
A to jest tazemě
země česká můj!
Země česká domov můj!


© Dny české státnosti o.p.s. a kolektiv autorů, 2014