Prezidentská standarta

Prezidentská vlajka, nazývaná též jako standarta, je zvláštním druhem vlajky. Už z názvu je zřejmé, že je spojená s osobou prezidenta naší republiky. Patří mezi státní symboly.
Pokud byste ji chtěli vidět, museli byste zajet na Pražský hrad anebo na zámek do Lán. Pokud budete mít štěstí, a zrovna tam bude pobývat i prezident, bude zcela jistě vlát nad jedním z těchto dvou míst. Právě tímto způsobem se totiž dává na vědomí, že je hlava státu na tom kterém místě přítomna. Prezidentskou vlajkou se též označuje dopravní prostředek používaný prezidentem republiky.
  Tvar
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Navazuje tak na vlajku bývalého rakouskouherského císaře, která byla také čtvercová
Barvy
Na vlajce prezidenta republiky se objevují logicky především naše státní barvy. Podklad vlajky je bílý. Pak zde samozřejmě najdeme také červenou a modrou barvu. Čtvrtou barvou použitou na vlajce je žlutá (zlatá).
Plaménky
Okraj vlajky je tvořen z bílých, červených a modrých plaménků. V roce 1960 došlo ke změně prezidentské standarty. Mimo jiné byly tehdy plaménky nahrazeny kosodélníky.
Lipové ratolesti
Lipové ratolesti – větvičky s lístky – se na prezidentské vlajce objevily již v roce 1920 jako součást velkého státního znaku, který byl na ní uprostřed vyobrazen. Lípa je totiž náš národní strom. Tyto lipové ratolesti mají na vlajce žlutou (zlatou) barvu).
Znak
Uprostřed vlajky je umístěn velký státní znak. Nacházel se tam po většinu doby existence našeho státu. Pouze v letech 1939–1945 se na ní objevil tzv. větší znak, který se používal místo velkého a středního znaku, a pak po roce 1960 jej nahradil jednotný státní znak – tehdy byly totiž ostatní znaky (malý, střední i velký) zrušeny.
Nápisová páska
Pod velkým státním znakem je červená nápisová páska – stuha – s nápisem „Pravda vítězí“. Toto heslo je velmi staré, pochází ze starověku, i když nejčastěji bývá spojováno s husitskou tradicí a Mistrem Janem Husem.
 

Historie

V roce 1828 vznikla císařská vlajka, která mimo jiné signalizovala přítomnost panovníka na palubě rakouských válečných lodí. Císařská vlajka se stala v novém Československu předlohou prezidentské standarty, uzákoněné roku 1920. Označovala sídlo prezidenta v době jeho přítomnosti, stejně jako automobil, ve kterém prezident cestoval.
Prezidentská standarta má čtvercový tvar. Státní znak na ní mimo jiné doplňuje heslo „Pravda vítězí“. Někomu se může zdát příliš optimistické, ale toto heslo má v naší zemi dlouhou tradici. Stejně jako před téměř sto lety, oznamuje i dnes prezidentská standarta nad Pražským hradem, že je prezident ve svém úřadu.
Tradice zvláštní vlajky pro hlavu státu není ve střední Evropě tak dlouhá. Sahá jen do 19. století. Roku 1828 vznikla pro rakouského císaře, který byl v té době i českým králem, vlajka čtvercového tvaru, po obvodu při kraji zdobená barevnými trojúhelníky. Pro československého prezidenta byla v březnu roku 1920 uzákoněna bílá čtvercová vlajka s okrajem ve státních barvách, tedy bílé, červené a modré. Tento okraj byl namísto trojúhelníků tvořen plaménky. Uprostřed vlajky byl vyobrazen tehdejší 
velký státní znak. V roce 1960 se podoba prezidentské vlajky změnila. Uprostřed se objevil nový, socialistický znak – pavéza 
s dvouocasým lvem s hvězdou nad hlavou místo koruny a se socialistickým znakem Slovenska na prsou. Tento znak doprovázela červená nápisová stuha s heslem „Pravda vítězí“. Na okrajích stuhy se objevily zlaté lipové ratolesti. Současnou podobu vlajky prezidenta republiky upravuje zákon platný od ledna roku 1993. Vlajka je opět čtvercová, po obvodu s plaménky a uprostřed s velkým státním znakem. I na ní najdeme stuhu s tradičním heslem „Pravda vítězí“ a lipové ratolesti.

Zajímavosti

Kdo je to prezident?

Každý stát má svého nejvyššího představitele. Království krále, císařství císaře, vévodství vévodu.

V čele republiky obvykle stojí prezident. Je to tedy individuální, volená hlava republiky. Toto slovo ale může také označovat nejvyšší představitele úřadů, orgánů a organizací – např. prezident české lékařské komory, prezident českého automobilového klubu, fotbalového svazu atd. Slovo prezident pochází z latiny a původně znamenalo předsedající.

Co je to vexilologie?

Vexilologie je nauka o vlajkách, praporech a standartách a také o pravidlech jejich vytváření. Pochází z latinského slova vexillum, což byl prapor starověkého římského vojska. Samotné vexillum je pak zdrobnělinou latinského velum, tj. plachta. Odborný termín vexilologie se začal používat ve druhé polovině 20. století. Velkého rozvoje se tato věda u nás dočkala po roce 1990, kdy obce dostaly možnost požádat o udělení vlastní vlajky.

Kdo může být prezidentem?

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za zásadní porušení Ústavy.

Jiří z Poděbrad

Také český husitský král Jiří z Poděbrad přijal v 15. století heslo „Pravda vítězí“ za své. Jenže tehdy ještě neexistovaly prezidentské vlajky. A tak tehdejší kališnický arcibiskup Jan Rokycana nechal toto heslo zlatými písmeny spolu s kalichem a sochou krále umístit na Týnský chrám na Staroměstském náměstí.

Úkol

Vyberte správnou standartu prezidenta České republiky

Teď, když jste se dozvěděli tolik informací o prezidentské standartě, nebude to pro vás určitě žádný problém.

© Dny české státnosti o.p.s. a kolektiv autorů, 2014