Malý státní znak

Malý státní znak má tvar prostého štítu a představuje v červeném poli stříbrného lva. Ten lev však není jen tak ledajaký – má totiž dva ocasy! Je také vzpřímený a musí být vždy otočen správným směrem. Důležitou součástí znaku je i korunka na hlavě lva. Koruna, jazyk i drápy jsou zlaté, ale zuby má lev stříbrné. Znak reprezentuje náš stát a prakticky se jeho prostřednictvím stvrzují státní rozhodnutí.
Pole
Pozadí znaku, kterému v heraldice říkáme pole, vyplňuje červená barva. Je znamením síly a energie. Je to také barva královská. Pláště králů, císařů či římských senátorů bývaly totiž barveny na červeno. Červené barvy, zvláště purpurová, v češtině máme pro ni také výraz nachová nebo šarlatová, bývaly kdysi velmi vzácné a drahé a nemohl si je proto dovolit každý.
Koruna
Koruna je samozřejmě znakem králů! Český lev byl od počátku vždycky korunovaný – to znamená s korunou na hlavě, kromě období 1. světové války, kdy byla v některých případech koruna chybně považována za symbol monarchismu. Součástí malého státního znaku byla koruna už od jeho první podoby z roku 1919. Na čas však znovu ze znaku zmizela… Dnes ji má ale lev opět pevně na hlavě!
Lev
Lev v našem státním znaku není jen tak ledajaký! Musí mít dva ocasy, být v bojovém postavení, tj. vzpřímený a současně ve skoku, musí mít na hlavě korunu, vyceněné zuby, Vyplazený jazyk a vytažené drápy. Levpředstavuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu.
Ocasy
Výjimečnost českého lva zdůrazňují také dva ocasy. Ve skutečnosti má samozřejmě toto zvíře jen jeden ocas, ale podle heraldických (vy už víte, co to slovo znamená) pravidel, může být zvíře ve znaku takto „polepšeno“. Co znamená, má-li lev jeden nebo dva ocasy, se dozvíte, když budete číst dále!

Historie

Král Václav I. měl dva syny. Když starší z nich Vladislav zemřel, truchlil po něm tolik, že mladší syn Přemysl si připadal přehlížený. Mezi králem a Přemyslem bylo napětí, proto se Přemysl jako následník trůnu a moravský markrabě rozhodl raději nepoužívat orlici. Na červený štít si dal stříbrného dvouocasého lva.
Po smrti krále Václava připadl trůn Přemyslovi, a jeho znak s dvouocasým lvem, který Přemysl již před tím proslavil v Rakousku, se nezměnil a od roku 1253 se tedy stal znakem českého krále. Je to nejstarší dodnes používaný symbol našeho státu a slouží jako malý znak České republiky.
Náš nejstarší panovnický znak se objevil na pečeti koncem 12. století. Měl podobu štítu, na kterém ale tehdy ještě vůbec nebyl lev, nýbrž orlice! Ta byla totiž původním znakem vládnoucího rodu Přemyslovců. Tak to zůstalo až do poloviny 13. století. 
Lva si na svou první pečeť (1247) nechal vyrýt až následník trůnu a tehdejší markrabě moravský Přemysl Otakar II., a to už několik let předtím, než se v roce 1253 stal králem. 
A právě od té doby vlastně až dodnes je hlavním heraldickým symbolem českých panovníků i státu stříbrný lev na červeném poli. Po násilné smrti Přemysla Otakara II. si královský znak přivlastnila česká šlechta, která v období zmatků spravovala stát. Tehdy se také znamení dvouocasého lva stalo zemským symbolem Čech. 
Po vzniku Československé republiky se starý znak českého státu stal předlohou 
pro prozatímní znak. To vyvolalo nesouhlas u Slováků, a tak dostal lev na hruď srdeční (je totiž v místech srdce) štítek se znakem Slovenska. Ten tvořilo trojvrší s dvouramenným křížem, které podle slovenské tradice vyjadřuje hornatou zemi. 
Od roku 1990 se vrátil tradiční dvouocasý lev s korunkou na hlavě jako malý státní znak České republiky.

Zajímavosti

Existují bílí lvi?

Ano, existují! Žijí v Africe a patří mezi výjimečné, vzácné a ohrožené druhy zvířat. Legendy o těchto zvířatech jsou velmi staré, ale první skutečně doložený historický záznam o jejich výskytu pochází až z dvacátého století. Vlastně jde o jakousi přírodní nedokonalost – bílým lvům totiž schází kožní pigment, který u „zdravých“ jedinců vytváří normální, pískově hnědé zbarvení.

Kdo má ještě
ve znaku lva?

Lva, i když častěji jen s jedním ocasem, najdeme ve státním znaku mnoha dalších zemí v Evropě. Například Lotyšska, Španělska, Švédska, Norska, Finska, Dánska, Estonska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska či Velké Británie.

Jak vypadají lvi ve znacích jiných zemí?

Norský lev má sekeru, nizozemský meč a šípy, Španělsko má ve státním znaku lva barvy, kterou heraldika označuje jako purpurovou. Estonsko má tři modré lvy, stejně jako Dánsko. Dánští lvi ale mají navíc korunky a k nim i devět červených srdíček.

Kdo má v Evropě ve znaku nejvíce lvů?

Už víme, že Česká republika má na velkém znaku dva lvy. Estonsko a Dánsko tři, ale přeborníkem je Velká Británie. Ta má ve znaku devět lvů! Osm žlutých a jednoho červeného. A k tomu bílého jednorožce…

Zajímavá zvířata ve znacích jiných zemí

Tak třeba Grónsko má ve svém znaku ledního medvěda. Je to logické, je tam zima, sníh a medvědům se tam daří. Africká Botswana zase docela pochopitelně dvě zebry. A ve znaku Mexika najdete hnědého orla a hada chřestýše. Do roku 1910 mělo Thajsko (tehdy ještě nazývané Siam) ve znaku bílého slona..

Úkol

Zkuste si sestavit svůj vlastní znak,
který by nejlépe vystihoval, jací
opravdu jste!

Teď, když jste se dozvěděli tolik informací o znacích, nebude to pro vás určitě žádný problém. Pokud přece jen ano, projděte si případně znovu předchozí stránky se všemi informacemi. Přemýšlejte například o vlastnostech zvířat, která by vás mohla na znaku reprezentovat, nebo o barvách, které máte rádi.

Zvolte si barvu

červená - energie
modrá – nebe
zelená – naděje
bílá – čistota
černá – strach, nebezpečí
žlutá – světlo, život, moudrost

Zvolte si zvíře

lev – síla a odvaha
orlice – dravost
kůň – rychlost
zajíc – plachost
ryba – mlčenlivost
květina – krása

© Dny české státnosti o.p.s. a kolektiv autorů, 2014